Načrtovalnik poti za javni potniški promet in storitve mikromobilnosti

Avtorji

  • Miha Frangež Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Matevž Pesek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.215

Ključne besede:

javni potniški promet, načrtovanje poti, odprti podatki, trajnostna mobilnost

Povzetek

V luči trenutne okoljske in energetske krize je uporaba javnega in nizkoogljičnega prevoza ključnega pomena za dosego zadanih državnih in evropskih ciljev do konca tekočega desetletja. Za razliko od osebnega avtomobila pa potovanje z drugimi načini prevoza zahteva vsaj nekaj načrtovanja, ki se lahko izkaže za preveliko prilagoditev za marsikaterega potencialnega uporabnika. Razlogi za nizko uporabo javnega prevoza in deljenih prevoznih sredstev ležijo v veliki meri v razdrobljenosti dostopa do informacij, potrebnih za njihovo učinkovito rabo. Cilj članka je načrtovanje poti olajšati z uvedbo inteligentnega načrtovalnika poti, ki na enem mestu omogoča samodejno iskanje možnosti prevoza in načrtovanje poti z več prevoznimi sredstvi z javno dostopnimi oblikami mobilnosti, kot so avtobusi, vlaki, souporabo avtomobilov in mestnimi kolesi. Problem rešujemo v treh korakih: (1) razvijemo enotni podatkovni model za podatke javnega prevoza in storitve mobilnosti v Sloveniji ter za vse ponudnike implementiramo adapterje iz posameznih zasebnih formatov v skupno strukturo, (2) postavimo odprtokodni multimodalni načrtovalnik poti OpenTripPlanner in (3) razvijemo hibridno spletno in mobilno aplikacijo, ki omogoča pregled nad vsemi podatki ter interakcijo z načrtovalnikom.

Biografije avtorja

Miha Frangež, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Miha Frangež je magistrski študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Je vodja iniciative Odprt javni potniški promet, ki se zavzema za večjo odprtost in dostopnost podatkov ponudnikov storitev mobilnosti.

Matevž Pesek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Matevž Pesek je docent in raziskovalec na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral (2012) in doktoriral (2018). Od leta 2009 je član Laboratorija za računalniško grafiko in multimedije. Njegovi raziskovalni interesi so iskanje glasbenih informacij, vključno z glasbenim e-učenjem, biološko navdihnjeni modeli in globoke arhitekture. Raziskuje tudi večmodalno zaznavanje glasbe, nove vmesnike in interakcijo ter vizualizacijo podatkov v obliki mobilnih, spletnih in VR aplikacij.

Prenosi

Objavljeno

07.03.2024

Kako citirati

[1]
Frangež, M. in Pesek, M. 2024. Načrtovalnik poti za javni potniški promet in storitve mikromobilnosti. Uporabna informatika. 31, 4 (mar. 2024). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.215.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)