Uredništvo

Glavni urednik: Mirjana Kljajić Borštnar

Tehnični urednik: Timotej Knez

Uredniški odbor

Saša Divjak
Vladislav Rajkovič
Andrej Kovačič
Mirko Vintar
Tatjana Welzer Družovec
Vida Groznik
Lili Nemec Zlatolas
Marko Hölbl
Evelin Krmac
Mirjana Kljajić Borštnar
Jan von Knop
Jan Mendling
Pedro Simões Coelho
John Taylor
Miodrag Popović
Sjaak Brinkkemper
Vesna Bosilj-Vukšić
Anton Manfreda