O reviji

Uredniški cilj revije Uporabna informatika je spodbujanje razvoja in širjenja znanj z najširšega področja informatike v poslovanju podjetij, javni upravi in zasebnem življenju. Temeljni poudarek pri urednikovanju prispevkov dajemo aplikativnim raziskavam in študijam primerov avtorjev akademikov in praktikov, vendar objavljamo tudi članke, ki predstavljajo temeljne raziskave s predstavitvijo možnosti uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi. Pričakujemo kritične poglede na informacijsko tehnologijo, razvoj, uvajanje ter uporabo informacijskih sistemov, na strategijo, menedžment, ekonomiko, organizacijo, politike in metode na področju informatike, sociološke vidike informatike ter vse druge teme s področja informatike. Zaželena je obravnava značilnih slovenskih perspektiv informatike ter prispevki iz širše regije in Evrope.

Revija je indeksirana v sledečih bazah:


Inspec


EBSCO


dLib


COBISS

 

Izid publikacije finančno podpira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.