E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja

Avtorji

 • Alenka Kavčič UL FRI
 • Bojana Boh Podgornik Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 • Ciril Bohak UL FRI
 • Katja Depolli Steiner Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alenka Gril Pedagoški inštitut
 • Aleš Hladnik Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 • Vid Klopčič UL FRI
 • Luka Komidar Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Žiga Lesar UL FRI
 • Matija Marolt UL FRI
 • Sonja Pečjak Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Matevž Pesek UL FRI
 • Tina Pirc Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Anja Podlesek Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Melita Puklek Levpušček Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Cirila Peklaj Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.119

Ključne besede:

e-učno okolje, samoregulacijsko učenje, sledenje aktivnosti, učne opore

Povzetek

E-gradiva in e-učbeniki si počasi utirajo pot v naše šole. Njihov pravi pomen se je pokazal tudi ob zadnji epidemiji, ko so bile šole zaprte, učenci pa večkrat prepuščeni sami sebi in angažiranosti svojih staršev. Za uspešno učenje z uporabo e-gradiv mora učenec uporabiti primerne strategije samoregulacije učenja, ki mu omogočajo, da doseže zastavljene učne cilje. Učencem s slabše razvitimi samoregulacijskimi spretnostmi lahko pri učenju pomaga umestitev učnih opor med vsebino obravnavane snovi. V članku je predstavljena pilotna raziskava na vzorcu 91 devetošolcev, v kateri smo preverjali delovanje učnih opor. V ta namen smo razvili e-učno okolje za prikaz učne enote z vstavljenimi različnimi vrstami učnih opor (kognitivne, metakognitivne in motivacijske), ki omogoča tudi beleženje aktivnosti učenca. Rezultati so pokazali, da so po ocenah učencev najboljša pomoč pri učenju kognitivne opore.

Prenosi

Objavljeno

11.03.2021

Kako citirati

[1]
Kavčič, A., Boh Podgornik, B., Bohak, C., Depolli Steiner, K., Gril, A., Hladnik, A., Klopčič, V., Komidar, L., Lesar, Žiga, Marolt, M., Pečjak, S., Pesek, M., Pirc, T., Podlesek, A., Puklek Levpušček, M. in Peklaj, C. 2021. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. 29, 1 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.119.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)