Hibridna difuzijska metoda za globalno osvetlitev volumetričnih podatkov

Avtorji

  • Uroš Šmajdek Univerza v Ljubljani
  • Žiga Lesar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Ciril Bohak Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; King Abdullah University of Science and Technology, Visual Computing Center https://orcid.org/0000-0002-9015-2897
  • Matija Marolt Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko https://orcid.org/0000-0002-0619-8789

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.145

Ključne besede:

Difuzija, Globalna osvetlitev, Volumetrični podatki

Povzetek

V članku predstavljamo hibridno difuzijsko metodo za interaktivno osvetljevanje in upodabljanje volumetričnih podatkov. Metoda temelji na konvekcijsko-difuzijskem modelu, ki neposredno osvetlitev opisuje s konvekci- jskim, sipanje pa z difuzijskim procesom. V naši metodi smo konvekcijo nadomestili s sledenjem poti. Metodo smo performančno in kvalitativno ovrednotili in primerjali s konvekcijsko-difuzijsko metodo, sledenjem poti z enkratnim sipanjem in s sledenjem poti z večkratnim sipanjem. Rezultati kažejo na primerljivo kvaliteto končnih slik, pridobljenih s hibridno metodo, glede na konvekcijsko-difuzijsko metodo, poleg tega pa naš pristop prinaša mnoge prednosti, predvsem nepristranskost, neodvisnost od števila luči in zmanjšano porabo pomnilnika.

Prenosi

Objavljeno

21.12.2021

Kako citirati

[1]
Šmajdek, U., Lesar, Žiga, Bohak, C. in Marolt, M. 2021. Hibridna difuzijska metoda za globalno osvetlitev volumetričnih podatkov. Uporabna informatika. 29, 4 (dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.145.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki