Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov

Avtorji

  • Žiga Lesar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Matija Marolt

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.104

Ključne besede:

upodabljanje volumnov, gosto poseljeni volumni, upravljanje vidnosti, senčenje z usmerjenim zastiranjem

Povzetek

V clanku obravnavamo neposredno upodabljanje volumnov, ki vsebujejo številne podobne primerke struktur, kot so slike polikristalnih materialov, z vlakni ojacenih polimerov in znotrajceličnih struktur. V teh primerih je gostota primerkov tako velika, da obstojece metode za upodabljanje ne omogočajo dobrega vpogleda v notranjost volumnov zaradi kolicine zastiranja med primerki. Predstavljamo novo metodo za upravljanje vidnosti pri vizualizaciji tovrstnih podatkov, ki nam omogoca skrivanje posameznih primerkov, poudarjanje primerkov z dolocenimi lastnostmi, red ˇ cenje primerkov in zlivanje segmentacije s surovimi podatki. Metodo smo preizkusili na sliki z vlakni ojacenega polimera, kjer omogoča boljši pregled notranjosti volumna.

Prenosi

Objavljeno

16.10.2020

Kako citirati

[1]
Lesar, Žiga in Marolt, M. 2020. Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.104.

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki