Vpliv uporabe visoko zmogljivega računalništva v oblaku na inoviranje poslovnih modelov

Avtorji

  • Blaž Gašperlin Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
  • Mirjana Kljajić Borštnar Univerza v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.129

Ključne besede:

visoko zmogljivo računalništvo, digitalna preobrazba, mala in srednja velika podjetja, poslovni modeli

Povzetek

Visoko zmogljivo računalništvo rešuje kompleksne znanstvene in inženirske probleme, vse bolj tudi poslovne in družbene. V prispevku obravnavamo razvoj storitev visoko zmogljivega računalništva v oblaku, v luči inoviranja poslovnih modelov, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. V ta namen smo analizirali 20 primerov poskusov, ki so bili izvedeni v okviru evropskih projektov za spodbujanje uporabe visoko zmogljivega računalništva. Izsledki analize kažejo, da se uporaba širi iz tradicionalnih proizvodnih podjetij na storitveno industrijo ter vpliva na hitrejše prilagajanje zahtevam potrošnikov, oblikovanje novih izdelkov in storitev in oblike sodelovanja celotnega poslovnega ekosistema. Poleg tega prispeva k razvoju in uporabi metod umetne inteligence, procesiranju vele podatkov in dosegljivosti kompleksnih računalniških storitev za vse deležnike na trgu.

Prenosi

Objavljeno

11.03.2021

Kako citirati

[1]
Gašperlin, B. in Kljajić Borštnar, M. 2021. Vpliv uporabe visoko zmogljivega računalništva v oblaku na inoviranje poslovnih modelov. Uporabna informatika. 29, 1 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.129.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki