Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki

Avtorji

  • Sandi Gec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Dejan Lavbič
  • Vlado Stankovski

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.67

Ključne besede:

tehnologija veriženja blokov, pametne pogodba, pametni prerok

Povzetek

Od razvoja tehnologije veriženja blokov ter pristopov, kot so pametne pogodbe, je zanimanje za vključitev tovrstnih pristopov v obstoječe arhitekture računalništva v oblaku v vzponu. Pametne pogodbe so v splošnem porazdeljene aplikacije, ki omogočajo prenos digitalnih sredstev med pogodbenimi strankami po vnaprej dogovorjenih pogojih, so se izkazale kot obetavne zlasti zaradi transparentnega izvajanja med različnimi deležniki. S povečanjem algoritmičnih kompleksnosti funkcionalnosti, kot v našem primeru metoda za izvajanje sporazuma na ravni storitve v pametnih pogodbah, lahko postane vprašljiva smortnost izvedljivosti predvsem s stroškovnega stališča, zato je mogoče uporabiti sodoben pristop komunikacije pametnih pogodb z zunanjimi viri, ki ga imenujemo pametni preroki. Poenostavitev pametnih pogodb je mogoča, če del jedra funkcionalnosti ali algoritma izvajamo zunaj verige. V tem prispevku predlagamo novo metodo za izvajanje sporazuma na ravni storitve na pametni pogodbi s prenosom operacij z verige na namenske storitve zunaj verige z uporabo pametnih prerokov. Predlagana metoda dokazuje, da je mogoče zmanjšati skupne stroške izvajanja pametne pogodbe in hkrati izboljšuje raven distribucije rešitve.

Prenosi

Objavljeno

20.12.2019

Kako citirati

[1]
Gec, S., Lavbič, D. in Stankovski, V. 2019. Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki. Uporabna informatika. 27, 4 (dec. 2019). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.67.

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki