Samoupravljana digitalna identiteta na verigi blokov Cardano

Avtorji

  • Nikolay Vasilev Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
  • Dejan Lavbič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.191

Ključne besede:

Decentralizirana digitalna identiteta, Decentraliziran identifikator, Preverljiva poverilnica, Preverljiva predstavitev, Veriga blokov Cardano, samoupravljana identiteta

Povzetek

Problem današnjega interneta je, da je na voljo veliko informacij, ki jih nekdo nadzoruje (npr. oseba, organizacija), teh ljudi pa sploh ne poznamo. Samoupravljana identiteta je okvir zaupanja, pri katerem imajo entitete, kot so: ljudje, organizacije in abstraktne entitete, svoje popolnoma avtonomne identitete. Ta vrsta decentraliziranih digitalnih identitet s pomočjo decentraliziranih identifikatorjev in preverljivih poverilnic entitetam omogoča varno komunikacijo, nadzor nad lastnimi podatki ter izbiro, kaj in s kom bodo delili. Izmenjava podatkov se zgodi z uporabo verige blokov in tehnologije razpršene evidence, ki nam omogoča zaščitene in varne transakcije. S pomočjo te nove tehnologije in verige blokov Cardano smo razvili odprtokodno rešitev, ki bo študentom v pomoč pri izobraževalnem procesu. Ta rešitev pomaga predstaviti funkcionalnosti, ki nam jih decentralizirane digitalne identitete ponujajo pri izobraževanju. Z uporabo SWOT-analize smo primerjali sistem z že obstoječimi rešitvami, pri čemer pokažemo, da uporaba samoupravljene digitalne identitete naredi našo rešitev varnejšo, zmogljivejšo, cenejšo in uporabnejšo.

Biografije avtorja

Nikolay Vasilev, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Nikolay Vasilev je diplomiral leta 2022 na fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskalna zanimanja vključujejo decentralizirane sisteme, varnost, biometrijo in neodvisne identitete.

Dejan Lavbič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Dejan Lavbič je izredni profesor na fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so kakovost informacij, semantični splet, Splet3, decentralizirane verige blokov in neodvisne identitete. Sodeloval je v številnih EU in nacionalni projektih ter ima dolgo zgodovino sodelovanja z gospodarstvom.

Prenosi

Objavljeno

21.05.2023

Kako citirati

[1]
Vasilev, N. in Lavbič, D. 2023. Samoupravljana digitalna identiteta na verigi blokov Cardano. Uporabna informatika. 31, 1 (maj 2023). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.191.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki