Analiza nefunkcionalnih zahtev na primeru uporabe priporočilnega sistema pametnih pogodb

Avtorji

  • Sandi Gec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Vlado Stankovski Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.222

Ključne besede:

Ethereum virtualni stroj, nefunkcionalne zahteve, orodja umetne inteligence, trilema tehnologije veriženja blokov

Povzetek

Nefunkcionalne zahteve so opredeljena kot ena izmed ključnih meril kakovosti programske opreme, ki vplivajo na zmogljivost, uporabnost, varnost in zanesljivost. Tehnologija veriženja blokov razširja nabor običajnih nefunkcionalnih zahtev z dodatnimi atributi, kot so preglednost, nespremenljivost in decentralizacija. Integracija tehnologije veriženja blokov običajno osredotoča na funkcionalne zahteve, pri čemer nefunkcionalne pogosto niso dovolj naslovljene. Zato se nefunkcionalne zahteve običajno analizirajo z namenskimi vmesniki uporabniškega programa, spletnimi pajki in drugimi orodji, ki zahtevajo nenehno vzdrževanje ter prilagajanje delovanja tovrstnih orodij. V tem delu predlagamo analizo nefunkcionalnih zahtev za rešitve tehnologije veriženja blokov, ki temelji na umetni inteligenci, kjer so uporabljena orodja, kot so Copilot, ChatGPT in druga. Takšna orodja uporabljamo za identifikacijo, vrednotenje in optimizacijo nefunkcionalnih zahtev za rešitve verig blokov na bolj celovit način. Rezultati naše raziskave so predstavljeni na primeru uporabe priporočljivega sistema, ki vključuje diskusijo o tem, kako izboljšati dolgoročno vzdržnost predlagane rešitve.

Biografije avtorja

Sandi Gec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Sandi Gec je zaposlen kot asistent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete s področij informacijskih sistemov, spletnih tehnologij in decentraliziranih aplikacij. Dejaven je bil na številnih projektih, največ na mednarodnih v okviru Obzorje 2020 (npr. SWITCH, ENTICE, DECENTER, ONTOCHAIN idr.). Trenutno sodeluje na projektih TRUSTCHAIN in BUILDCHAIN v okviru Obzorje Evropa ter mednarodnem projektu ESSA, kjer se ukvarja z različnimi področji programskega inženirstva, predvsem z novimi pristopi tehnologije veriženja blokov s poudarkom na pametnih pogodbah ter interoperabilnost med različnimi verigami.

Vlado Stankovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Vlado Stankovski je redni profesor raˇcunalništva in informatike. Ima bogate izkušnje na podroˇcju program
skega inženirstva, raˇcunalništva v oblaku, na robu in v megli, porazdeljenih sistemov, semantike ter tehnologij umetne inteligence (strojno, globoko uˇcenje). Sodeloval je pri naˇcrtovanju, razvoju in integraciji tehnologij vmesne programske opreme. Sodeloval je pri veˇc nacionalnih in mednarodnih projektih, v konzorciju Superraˇcunalniški center Slovenije, na projektu pametne specializacije IQ DOM ter v gruˇci za programsko inženirstvo projektov Obzorje 2020 kot predstavnik projektov ENTICE, SWITCH in DECENTER. Trenutno je v okviru Obzorje Evropa predstavnik projektov TRUSTCHAIN, BUILDCHAIN, ExtremeXP, EBSI-VECTOR in Swarmchestrate.

Prenosi

Objavljeno

05.04.2024

Kako citirati

[1]
Gec, S. in Stankovski, V. 2024. Analiza nefunkcionalnih zahtev na primeru uporabe priporočilnega sistema pametnih pogodb. Uporabna informatika. 32, 1 (apr. 2024). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.222.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki