Analiza uporabe aplikacije za sledenje stikov med mladimi: študija primera Nemčije

Avtorji

  • Lana Masnec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Marina Trkman Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.223

Ključne besede:

aplikacije za sledenje stikov, privzemanje tehnologij, dejanska uporaba, pandemija COVID-19, mladi odrasli

Povzetek

Pandemijo koronavirusne bolezni covid-19, so mnogi zaznali kot prelomno točko za množično vpeljevanje in uporabo storitev e-zdravja. Del storitev e-zdravja, ki lahko pomembno prispevajo k obvladovanju širjenja bolezni, so aplikacije za sledenje stikom. Te so učinkovite, ko jih dejansko uporablja zadostni delež prebivalstva (56-60%), ki pa v evropskih državah, v času pandemije covid-19, ni bil dosežen. Ker lahko v prihodnosti pričakujemo širjenje nevarnih virusov, je potrebno razumeti dejavnike aktivne uporabe in zavračanja aplikacij za sledenje stikom. V članku preučujemo ali prej znani dejavniki vpliva na namero uporabe, vplivajo tudi na dejansko uporabo aplikacije. V empirični študiji se osredotočamo na mlade odrasle, stare med 18 in 35 let. Z rezultati binarne logistične regresije lahko potrdimo, da na dejansko uporabo aplikacije statistično značilno vplivajo: zaznana enostavnost uporabe, družbeni vpliv, zaznana uporabnost na ravni posameznika in zaskrbljenost glede zasebnosti. Vpliva pa nismo potrdili za zaznano uporabnost na ravni družbe in za zaupanje v tehnologije.

Biografije avtorja

Lana Masnec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Lana Masnec je magistrica družboslovne informatike. Magistrirala je na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, z delom Dejavniki vpliva na aktivno uporabo aplikacije za sledenje stikov med mladimi: študija primera Nemčije. Osredotoča se na področje privzemanja in oblikovanja digitalnih storitev in je zaposlena kot freelance oblikovalka uporabniške izkušnje.

Marina Trkman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Doc. dr. Marina Trkman je zaposlena na Fakulteti za upravo in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.. Doktorat je opravila na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL. Svoj podoktorski projekt je vodila na Institutu Jožefa Štefana. Raziskovalno se ukvarja: 1) s preiskovanjem dejavnikov, ki vplivajo na privzemanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in 2) z analiziranjem poslovnih procesov za optimizacijo poslovanja. Kot prvi avtor je objavila članke v prestižnih revijah kot sta International journal of information management in pa Government information quarterly.

Prenosi

Objavljeno

02.07.2024

Kako citirati

[1]
Masnec, L. in Trkman, M. 2024. Analiza uporabe aplikacije za sledenje stikov med mladimi: študija primera Nemčije. Uporabna informatika. 32, 1 (jul. 2024). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.223.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki