Izzivi integracije zdravstvenih aplikacij: Souporaba standardov OpenEHR in FHIR

Avtorji

  • Marina Trkman Institut Jožef Stefan
  • Mitja Lapajne Better by Marand
  • Božidarka Radović Better by Marand

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.88

Ključne besede:

odprti standard, Fast Healthcare Interoperability Resources, openEHR, Interoperabilnost, Zdravstvo

Povzetek

Veliko zdravstvenih aplikacij mora komunicirati med seboj. Prepisovanje podatkov iz ene aplikacije v drugo je nedopustno, saj se pri tem dogajajo napake, ki ogrožajo paciente. Ker želimo omogočiti avtomatski prenos podatkov iz ene v drugo aplikacijo, se je potrebno osredotočiti na zagotavljanje sintaktične in semantične interoperabilnosti. V članku prestavljamo primer integracije dveh zdravstvenih aplikacij v Angliji. Angleški NHS pri prenosu podatkov narekuje uporabo podatkovnih elementov standarda FHIR, s čimer dosežemo sintaktično interoperabilnost. Da bi dosegli semantično interoperabilnost, je potrebno zagotoviti, da se pomen konteksta pri prenosu ne spremeni. Cilja našega članka sta dva. Prvi je predstaviti predlog preslikave podatkovnih elementov iz standarda openEHR v integracijski standard imenovan FHIR. Drugi je ugotoviti, s katerimi izzivi se soočajo programerji ob uporabi standarda FHIR. V članku smo predstavili, kako angleška skupnost INTEROPen promovira uporabo razširjenega standarda CareConnect FHIR v angleškem zdravstvenem sistemu. Ugotovili smo, da temeljni izziv predstavlja prepisovanje podatkov iz enega standarda v drugega, saj ogroža pacientovo varnost, ker se lahko zgodijo napake pri prepisovanju. Tudi raznolika interpretacija pomena podatkovnih elementov objektov FHIR predstavlja izziv. In na zadnje tudi izdaje novih različic standarda FHIR, CareConnect FHIR in eksternih šifrantov. Ponudniki aplikacij, ki so povezane med seboj, morajo sodelovati, da sočasno umestijo nove spremembe v integriranih aplikacijah oziroma predvidijo morebitne napake in strategije za reševanje težav.

Prenosi

Objavljeno

16.10.2020

Kako citirati

[1]
Trkman, M., Lapajne, M. in Radović, B. 2020. Izzivi integracije zdravstvenih aplikacij: Souporaba standardov OpenEHR in FHIR. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.88.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki