Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki

Avtorji

  • Sandi Gec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Dejan Lavbič
  • Vlado Stankovski

Ključne besede:

tehnologija veriženja blokov, pametne pogodba, pametni prerok

Povzetek

Od razvoja tehnologije veriženja blokov ter pristopov, kot so pametne pogodbe, je zanimanje za vključitev tovrstnih pristopov v obstoječe arhitekture računalništva v oblaku v vzponu. Pametne pogodbe so v splošnem porazdeljene aplikacije, ki omogočajo prenos digitalnih sredstev med pogodbenimi strankami po vnaprej dogovorjenih pogojih, so se izkazale kot obetavne zlasti zaradi transparentnega izvajanja med različnimi deležniki. S povečanjem algoritmičnih kompleksnosti funkcionalnosti, kot v našem primeru metoda za izvajanje sporazuma na ravni storitve v pametnih pogodbah, lahko postane vprašljiva smortnost izvedljivosti predvsem s stroškovnega stališča, zato je mogoče uporabiti sodoben pristop komunikacije pametnih pogodb z zunanjimi viri, ki ga imenujemo pametni preroki. Poenostavitev pametnih pogodb je mogoča, če del jedra funkcionalnosti ali algoritma izvajamo zunaj verige. V tem prispevku predlagamo novo metodo za izvajanje sporazuma na ravni storitve na pametni pogodbi s prenosom operacij z verige na namenske storitve zunaj verige z uporabo pametnih prerokov. Predlagana metoda dokazuje, da je mogoče zmanjšati skupne stroške izvajanja pametne pogodbe in hkrati izboljšuje raven distribucije rešitve.

Prenosi

Objavljeno

2019-12-20

Kako citirati

Gec, S., Lavbič, D., & Stankovski, V. (2019). Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki. porabna nformatika, 27(4). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/67

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki