Spoznavanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije

Avtorji

  • Tina Beranič Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
  • Marjan Heričko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
  • Alen Rajšp Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.51

Ključne besede:

celovite informacijske rešitve, poučevanje, igrifikacija, igra simulacije poslovanja

Povzetek

Celovite informacijske rešitve so obsežni in kompleksni sistemi, katerih učinkovito poučevanje zahteva uporabo inovativnih metod. Omenjene rešitve pomenijo poseben izziv predvsem študentom, ki se z njimi srečujejo prvič, pri tem pa imajo za njihovo spoznavanje predvideno kratko časovno obdobje. Če k temu dodamo še dejstvo, da trenutno poučujemo digitalne generacije, lahko uporaba elementov igrifikacije pri poučevanju občutno pripomore k učinkovitosti podajanja in utrjevanja študijske snovi. V okviru predmeta Celovite informacijske rešitve smo kot uvod v predmet uporabili poslovno igro simulacije ERPsim, temelječo na rešitvi SAP ERP, ki velja za eno najbolj razširjenih celovitih informacijskih rešitev. Glede na mnenja, zbrana v okviru dveh generacij študentov informatike in tehnologij komuniciranja, uporabljena igra simulacije poslovanja pozitivno vpliva na premostitev začetnih ovir pri uporabi rešitve SAP ERP. Pomemben vpliv izvedene začetne delavnice se odraža tudi v lažjem razumevanju sledeče študijske snovi. Študenti namreč skozi igro simulacije usvojijo in utrdijo osnovne koncepte rešitve SAP ERP tako z vidika poslovnih procesov kot tudi z vidika tehničnih znanj, potrebnih za uporabo celovite rešitve. Analiza zbranih mnenj je tako potrdila naša pričakovanja, da je mogoče z uporabo elementov igrifikacije tudi zapletenejše koncepte predstaviti na učinkovit in za študente zanimiv način.

Prenosi

Objavljeno

12.04.2019

Kako citirati

[1]
Beranič, T., Heričko, M. in Rajšp, A. 2019. Spoznavanje celovitih informacijskih rešitev z uporabo igrifikacije. Uporabna informatika. 27, 1 (apr. 2019). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.51.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki