Predstavitev knjige Slovenija na poti digitalne preobrazbe

Avtorji

  • Saša Divjak Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.45

Ključne besede:

Slovenija, digitalna preobrazba

Povzetek

Avtorji knjige so dr. Cene Bavec, dr. Andrej Kovačič, dr. Marjan Krisper, dr. Vladislav Rajkovič in dr. Mirko Vintar. Osnovna želja avtorjev je bila, da opozorijo na družbene, ekonomske in politične izzive ki jih digitalizacija prinaša.  Knjiga je tako nujno   branje  za vsakogar, ki lahko kakorkoli prispeva k uvajanju digitalne preobrazbe v našo družbo. S hitrim vstopanjem v digitalizirani svet se so pred nami spremembe, ki jim včasih  sicer težko sledimo, vendar se jim moramo vsaj prilagajati. Pri tem srečujemo različne ovire in lahko naletimo na različne  napake, ki se jim želimo izogniti.  Izziv lahko najdemo tudi v  inovativnem uvajanju, ki pa mora biti usklajeno z drugimi podsistemi. Proces digitalne preobrazbe skriva v sebi multidisciplinarne probleme, ki še zdaleč niso le tehnološki.  Ker vplivajo na vsa družbena področja, moramo pri tem upoštevati različne družbene potrebe in v čim boljši meri predvideti posledice. Tako ustanove kot poslovni sistemi javnega in zasebnega sektorja so večinoma zadržani do  hitrih sprememb. Obstaja strah ali vsaj nelagodje pred neznanim in pred tveganji.

Prenosi

Objavljeno

21.01.2019

Kako citirati

[1]
Divjak, S. 2019. Predstavitev knjige Slovenija na poti digitalne preobrazbe. Uporabna informatika. 26, 4 (jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.45.