ONLINE NOTES: sistem za razpoznavo govora in strojno prevajanje v realnem času na ravni univerzitetnih predavanj

Avtorji

  • Tjaša Šoltes Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Jan Vasiljević Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Marko Bajec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.225

Ključne besede:

avtomatska razpoznava govora, strojno prevajanje, univerzitetna predavanja

Povzetek

Online Notes je sistem za avtomatsko razpoznavo govora in prevajanje v realnem času na ravni univerzitetnih predavanj, ki ga razvijamo na Univerzi v Ljubljani. Sistem je primarno namenjen študentom Univerze v Ljubljani, ki ne razumejo ali slabše razumejo slovensko, ter študentom s senzornimi oviranostmi. V sklopu projekta smo razvili dva modela za razpoznavo govora in spletno aplikacijo s štirimi portali. Do sedaj je bilo izvedenih 29 pilotnih testiranj sistema, med drugim eno semestrsko, v okviru katerega smo spremljali dve študentki na izmenjavi programa Erasmus+, ki sta tekom celotnega semestra obiskovali predmet Prostorska statistika na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL v slovenščini z uporabo sistema Online Notes. Poleg spremljanja v živo sta imeli kot učni material na voljo tudi avtomatsko generirane podnapise v angleščini, ki so nastali na podlagi popravljenih slovenskih transkriptov. Študentki sta uspešno opravili vse študijske obveznosti. Izpostavili sta, da je sistem zelo uporaben za študente, ki ne razumejo slovensko, saj omogoča sledenje predavanjem, poleg tega pa sta izpostavili tudi določene pomanjkljivosti, kot je kognitivna zahtevnost pri spremljanju sistema, predavatelja in table hkrati in mestoma slabša kvaliteta prevodov pri predavanjih v živo.

Biografije avtorja

Tjaša Šoltes, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Tjaša Šoltes je raziskovalka v Laboratoriju za podatkovne tehnologije na Fakulteti za računalništvo in informatiko UL in doktorska študentka programa Digitalno jezikoslovje. Ukvarja se z obdelavo naravnega jezika, posebno za namene govornih tehnologij. Sodelovala je pri raznih projektih na temo digitalizacije slovenskega jezika in uporabe govornih tehnologij za slovenščino, denimo RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju), Online Notes, razvoj sintetizatorja govora za slovenski jezik, pilotni projekt uporabe govornih tehnologij v Državnem zboru ipd.

Jan Vasiljević, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Jan Vasiljević je študent prvega letnika magistrskega programa Računalništvo in informatika na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V svoji diplomski nalogi je preučeval vpliv psihometričnih lastnosti v skupinskih okoljih in napisal članek, objavljen v reviji Electronics. Kot študent dela v Laboratoriju za podatkovne tehnologije in trenutno sodeluje pri projektu ON. V sklopu projekta razvija zaledne storitve in integracijo z govornimi tehnologijami.

Marko Bajec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Marko Bajec je redni profesor ter vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno in aplikativno se ukvarja z razvojem podatkovno intenzivnih sistemov. V zadnjih letih večino časa posveča govornim tehnologijam ter
digitalizaciji slovenskega jezika. Na tem področju je vodil številne projekte kot npr. Samodejno podnaslavljanje TV programov na RTV SLO, Uvedba govornih tehnologij v Telekom Slovenije ipd.

Prenosi

Objavljeno

02.07.2024

Kako citirati

[1]
Šoltes, T., Vasiljević, J. in Bajec, M. 2024. ONLINE NOTES: sistem za razpoznavo govora in strojno prevajanje v realnem času na ravni univerzitetnih predavanj. Uporabna informatika. 32, 1 (jul. 2024). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.225.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki