Možnosti vpeljave tehnologije veriženja blokov v prehranske oskrbovalne verige

Avtorji

  • Mitja Gradišnik Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Martin Domajnko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
  • Muhamed Turkanović Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.173

Ključne besede:

oskrbovalne prehranske verige, tehnologija veriženja blokov, transparentnost prehranskih izdelkov

Povzetek

Številni škandali povezani s kakovostjo, poreklom ali oporečnostjo prehranskih izdelkov, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, so omajali zaupanje potrošnikov v prehranske izdelke na naših policah. Potrošniki v odgovor na škandale pričakujejo večjo transparentnost porekla in načina proizvodnje prehranskih produktov. Slednje toliko bolj velja za prehranske produkte z višjo dodano vrednostjo, kot so pridelki iz lokalne ali ekološke pridelave ter izdelki z geografsko zaščitenim poreklom.
Vpeljava tehnologij veriženja blokov vpeljuje v oskrbovalne prehranske verige nove možnosti, s pomočjo katerih je mogoče doseči višjo stopnjo sledljivosti in transparentnosti pridelave prehrambnih izdelkov. Dosledno vodenje zapisov o izdelku omogoča sledenje prehrambnim izdelkom v oskrbovalni verigi. Pri tem so zapisi v verigah blokov decentralizirani, javno preverljivi in nespremenljivi ter kot taki odporni na kasnejše manipulacije. V nadaljevanju predstavimo zasnovo prototipne programske rešitve za sledenje lokalno pridelanim izdelkom, ki je podprta s tehnologijami veriženja blokov.

Biografije avtorja

Mitja Gradišnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Mitja Gradišnik je raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s sodobnimi pristopi pri razvoju programskih rešitev, kakovostjo in obvladovanjem staranja programskih produktov ter praktično uporabo metod podatkovnega rudarjenja v programskem inženirstvu. Raziskovalne in aplikativno sodeluje na več projektih, ki se odvijajo v okviru Inštituta za informatiko.

Martin Domajnko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Martin Domajnko je magistrski študent na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ukvarja se z razvojem in raziskovanjem decentraliziranih aplikacij, tehnologije veriženja blokov in decentraliziranih digitalnih identitet ter je del raziskovalne skupine Blockchain Lab:UM Inštituta za informatiko.

Muhamed Turkanović , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

Muhamed Turkanović je visokošolski učitelj, izredni profesor, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Je vodja raziskovalne skupine Blockchain Lab:UM Inštituta za informatiko, namestnik predstojnika Inštituta za informatiko, vodja slovenskega EDIH-a DIGI-SI, vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Univerze v Mariboru, vodja projektov H2020, Horizont Evropa, Interreg Alpine Space ter ARRS CRP. Njegovi trenutni raziskovalni interesi vključujejo področja tehnologij veriženja blokov, podatkovnih tehnologij ter digitalnih identitet.

Prenosi

Objavljeno

28.07.2022

Kako citirati

[1]
Gradišnik, M., Domajnko, M. in Turkanović , M. 2022. Možnosti vpeljave tehnologije veriženja blokov v prehranske oskrbovalne verige. Uporabna informatika. 30, 3 (jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.173.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki