Pregled in analiza tehnoloških skladov za implementacijo sodobnih IT arhitektur velepodatkov

Avtorji

  • Martina Šestak Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
  • Muhamed Turkanović

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.194

Ključne besede:

IT arhitektura, velepodatki, masovni podatki, podatkovno skladišče, podatkovne baze, široko stolpčne hrambe, tehnološki sklad

Povzetek

Dandanes se pri implementaciji sodobnih IT arhitektur velepodatkov podjetja odločajo za uporabo različnih tehnoloških skladov, ki so bodisi odprtokodni bodisi takšni, ki jih na trgu ponujajo oblačni ponudniki, kot so Google, Microsoft, Amazon idr. Na izbiro določenega sklada vpliva nekaj različnih faktorjev, pogosto pa se najpomembnejši izkažejo človeški viri in strošek uporabe posameznega sklada. Kot alternativa se za zmanjšanje stroškov lahko uporabijo odprtokodne tehnologije, kot je npr. sklad Apache, vendar to tudi prinaša določene implikacije in kompromise. Z druge strani, sodobne arhitekture velepodatkov včasih vključujejo ločena nivoja za shrambo in analitiko, pri čemer se na vsakem nivoju uporablja različna tehnološka rešitev (tudi znotraj posameznega nivoja), a vse z namenom shranjevanja različno strukturiranih oz. nestrukturiranih podatkov in učinkovite analize le-teh. V članku predstavimo en primer dvonivojske IT arhitekture optimizirane za hrambo in analizo velepodatkov ter prikažemo orodja in rešitve znotraj izbranih treh tehnoloških skladov (Google, Amazon, Apache), s katerimi se lahko implementira omenjena arhitektura. Analiziramo lastnosti posameznih skladov ter podamo povzetek prednosti in izzivov pri uporabi določenega sklada.

Prenosi

Objavljeno

21.05.2023

Kako citirati

[1]
Šestak, M. in Turkanović, M. 2023. Pregled in analiza tehnoloških skladov za implementacijo sodobnih IT arhitektur velepodatkov. Uporabna informatika. 31, 1 (maj 2023). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.194.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)