Sentimeter: Interdisciplinarni pristop k izdelavi medijskega portala

Avtorji

  • Ajda Pretnar Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Dan Podjed
  • Marko Bajec
  • Slavko Žitnik

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.98

Ključne besede:

sentiment, antropologija, interdisciplinarni pristopi, mešane metode, podatkovno rudarjenje

Povzetek

Spletni portal Sentimenter je namenjen prikazovanju sentimenta v medijskih objavah za različne družbene skupine. Te smo identificirali z interdisciplinarnim pristopom, pri čemer smo izhodiščne skupine določili z vprašalnikom ter metodo hierarhičnega razvrščanja v skupine, dokončno pa smo jih potrdili in izoblikovali z intervjuji in fokusnimi skupinami. Na podlagi družbenih skupin smo oblikovali zaslonske maske medijskega portala, ki so bile oblikovane iterativno v sodelovanju s končnimi uporabniki. V fokusni skupini smo s predstavniki petih družbenih skupin, ki smo jih definirali, portal pregledali in preoblikovali po meri ljudi. Celotna raziskava je trajala pol leta. Z interdisciplinarnimi pristopi, ki združujejo antropologijo in podatkovno rudarjenje, smo tako v kratkem času oblikovali izdelek, ki je uporabnikom prijazen, razumljiv in zanimiv.

Biografije avtorja

Ajda Pretnar, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ajda Pretnar je doktorska študentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete ter raziskovalka v Laboratoriju za bioinformatiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko (oboje Univerza v Ljubljani). Ukvarja se z metodologijo interdisciplinarnega raziskovanja in uporabo pristopov strojnega učenja v humanistiki in družboslovju.

Dan Podjed

Dan Podjed je docent in raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in sodobnimi tehnologijami ter sodeluje pri razvoju ljudem in okolju prijaznih rešitev. Med letoma 2010 in 2018 je vodil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) in z njo ustanovil mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe (Why the World Needs Anthropologists), ki ga prirejajo od leta 2013.

Marko Bajec

Marko Bajec je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer poučuje dodiplomske in podiplomske predmete s področja razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih baz. Raziskovalno se ukvarja z metodami in pristopi k snovanju in razvoju informacijskih sistemov in obvladovanjem informatike ter v zadnjih letih predvsem s podatkovnimi tehnologijami za predstavitev, analizo in vizualizacijo podatkov. Leta 2009 je ustanovil Laboratorij za podatkovne tehnologije ter prevzel njegovo vodenje. Je član številnih domačih in tujih združenj, komisij in odborov. V okviru fakultete je vodil več aplikativnih in raziskovalnih projektov.

Prenosi

Objavljeno

16.10.2020

Kako citirati

[1]
Pretnar, A., Podjed, D., Bajec, M. in Žitnik, S. 2020. Sentimeter: Interdisciplinarni pristop k izdelavi medijskega portala. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.98.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki