Merjenje nadmorske višine gladine jezer iz optičnih satelitskih slik

Avtorji

  • Domen Mongus Univerza v Mariboru
  • Matej Brumen
  • Borut Kozan

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.89

Ključne besede:

Razpoznava vodnih območij, satelitske slike, program Copernicus, ansambelske metode za razpoznavo objektov

Povzetek

V tem članku se osredotočamo na implementacijo naprednega geografskega informacijskega sistema, ki omogoča samodejno ocenjevanje večletnih profilov gibanja nadmorskih višin gladine jezer. Implementacija predlaganega sistema temelji na integraciji platforme Open Access Hub, ki omogoča dostop do odprtih podatkov Copernicus. Pri tem se osredotočamo na multispektralne optične slike para satelitov Sentinel 2, ki omogočajo izvedbo meritev s petdnevno časovno in desetmetrsko prostorsko ločljivostjo. Ključni gradniki predlaganega sistema so podsistem za samodejen zajem podatkov ter njihovo predobdelavo, vključno s tehnikami podatkovnega razšumljanja, obrezovanje slik in njihovo prostorsko poravnavo, digitalni model reliefa oziroma točkovna definicija nadmorskih višin okoliškega terena, algoritem za razpoznavo in filtriranje oblačnih slik, komponenta za razpoznavo pokrivnosti površja, izračun vodnega indeksa in segmentacijo gladine jezer ter sistem za preslikavo razpoznanih mej gladine jezer v nadmorske višine. Z rezultati demonstriramo, da predlagan pristop omogoča dovolj visoko natančnost za praktično uporabo.

Prenosi

Objavljeno

16.10.2020

Kako citirati

[1]
Mongus, D., Brumen, M. in Kozan, B. 2020. Merjenje nadmorske višine gladine jezer iz optičnih satelitskih slik. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.89.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki