Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe

Avtorji

  • Mateja Prešern Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
  • Aleš Veršič Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.22

Ključne besede:

zakonodaja, odprti podatki, ponovna uporaba, javni sektor, portal, CKAN, ekosistem.

Povzetek

Direktiva EU o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja je postavila podlago za enakopravno in vsem zainteresiranim subjektom omogočeno ponovno uporabo informacij javnega značaja, zadnje zakonodajne spremembe pa prinašajo težnjo pospešenega odpiranja podatkov. Ministrstvo za javno upravo želi izboljšati dostop do odprtih podatkov javnega sektorja, zato je vzpostavilo nov sistem za objavo odprtih podatkov javnega sektorja, ki deluje na odprtokodnih rešitvah. Poleg tehnološke prenove pomeni poseben izziv tudi vzpostavitev omrežja objaviteljev podatkov. Odprti podatki javnega sektorja bodo (po posameznih področjih) skladno s strateškimi usmeritvami in zakonodajo objavljeni na nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI). Vzpostaviti bo treba ekosistem, v katerem bi se srečevali ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, ki bodo uporabili odprte podatke in nad njimi razvili različne aplikacije, ki bodo ponujale različne storitve za državljane.

Biografije avtorja

Mateja Prešern, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Mateja Prešern je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo kot vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem. Zadolžena je za sistemsko zakonodajo s področja dostopa do javnih informacij, ponovne uporabe in odprtih podatkov javnega sektorja in je sodelovala pri pripravi EU direktiv s tega področja. Je avtorica strokovnih del in predavateljica s področja transparentnega delovanja javnega sektorja, integritete in odprtih podatkov. Magisterij pravnih znanosti s področja prava intelektualne lastnine in varstva osebnih podatkov je pridobila na Univerzi v Londonu, UCL.

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Aleš Veršič je zaposlen v Direktoratu za informatiko na Ministrstvu za javno upravo kot vodja projektov v Sektorju za razvoj aplikativnih rešitev. Glavna področja njegovega dela so geografski informacijski sistemi, standardizacija in odprti podatki. Je član tehničnega odbora za geografske informacije pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je avtor strokovnih del s področja geografskih informacijskih sistemov. Raziskoval je na področju volilne geografije ter e-storitev javne uprave s pomočjo geografskih informacijskih sistemov.

Prenosi

Objavljeno

21.03.2018

Kako citirati

[1]
Prešern, M. in Veršič, A. 2018. Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe. Uporabna informatika. 26, 1 (mar. 2018), 8. DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.22.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)