Razvoj uporabe e-računov v Sloveniji

Avtorji

  • Rok Bojanc
  • Andreja Pucihar Univerza v Mariboru
  • Gregor Lenart

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.212

Ključne besede:

e-računi, razvoj, uporaba, organizacije, digitalizacija, digitizacija

Povzetek

V prispevku podajamo pregled razvoja uporabe e-računov v organizacijah v Sloveniji. Prikazali smo razvoj področja od posameznih pobud do razvoja standarda eSLOG ter pomembnih regulativ in zakonodaj ter vloge različnih deležnikov, ki so bili vpeti v dogajanje. Osrednji del prispevka predstavljajo rezultati raziskave o uporabi e-računov med organizacijami v Sloveniji. Kljub temu, da je izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki obvezna od leta 2015, razširjene uporabe e-računov in drugih poslovnih e-dokumentov, ki bi si jih izmenjevale organizacije v praksi še ne opazimo. Ugotovitve raziskave podajajo pomembne informacije za odločevalce in zakonodajalce, ki bodo lahko na podlagi tega sprejeli ustrezne politike, spodbude in podporne ukrepe za razširitev digitalizacije organizacij v Sloveniji. S tem bodo vzpostavljeni temelji za digitalno preobrazbo organizacij in s tem njihovo večjo konkurenčnost.

Biografije avtorja

Rok Bojanc

Rok Bojanc je docent za področje računalništva in informatike. Zaposlen je v podjetju ZZI, kjer deluje na področjih elektronskega poslovanja, informacijske varnosti in standardizacije poslovanja. Sodeluje v več mednarodnih in nacionalnih združenjih s področja standardizacije in interoperabilnosti.

Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru

Andreja Pucihar je redna profesorica na področju informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in vodja dodiplomskega in magistrskega študijskega programa organizacija in management informacijskih sistemov. Je tudi vodja laboratorija za digitalno poslovanje - eCenter. Raziskovanje usmerja v inovacije na področju informacijskih sistemov, predvsem v digitalno preobrazbo in digitalne poslovne modele. Raziskovalne dosežke redno objavlja v domačih in mednarodnih revijah in na konferencah. Ima preko 20 let izkušenj z industrijskimi in mednarodnimi evropskimi projekti, ki so bili in so prevladujoče usmerjeni v digitalizacijo, digitalno preobrazbo in podporo malim in srednje velikim podjetjem. Od leta 2009 je vodja uveljavljene mednarodne konference o digitalnem poslovanju – Bled eConference, ki na tem področju deluje že vse od leta 1988. Je tudi so-urednica revij s faktorjem vpliva »Electronic Markets - The International Journal on Networked Business« in »Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research«.

Gregor Lenart

Gregor Lenart je docent za področje informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njegova osnovna področja raziskovanja so poslovni informacijski sistemi, upravljanje poslovnih procesov, e-poslovanje, digitalna transformacija in inoviranje poslovnih modelov. V okviru raziskovalnega dela je sodeloval v več evropskih raziskovalnih projektih , ki so bili večinoma usmerjeni v inoviranje in digitalizacijo poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

Prenosi

Objavljeno

26.10.2023

Kako citirati

[1]
Bojanc, R., Pucihar, A. in Lenart, G. 2023. Razvoj uporabe e-računov v Sloveniji. Uporabna informatika. 31, 3 (okt. 2023). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.212.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki