Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih

Avtorji

  • Luka Hrgarek Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
  • Leon Bošnjak Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
  • Tatjana Welzer Družovec Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
  • Aida Kamilašić Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.21

Ključne besede:

zdravstveno-informacijski sistemi, zasebnost podatkov, zaupnost podatkov, zakonodaja

Povzetek

Varovanje osebnih podatkov je problematika, ki je vsak dan bolj aktualna. Različne novodobne kršitve zasebnosti nastajajo tudi zaradi hitrega tehnološkega razvoja, ki mu zavedanje o potrebah po varovanju podatkov kljub naporom stroke ne sledi dovolj hitro. Omenjena problematika je v zdravstvu še posebno prisotna in pomembna. Velika večina zdravstvenih podatkov je digitaliziranih. Dostopnost in varnost teh podatkov lahko zato hitro postane vprašljiva. Vsi, ki so vključeni v zdravstvene procese, se morajo zavedati, da je varno in pravilno ravnanje s temi podatki ključnega pomena. Direktiva Evropskega parlamenta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takšnih podatkov določa smernice za vse države članice Evropske unije. Ta priporočila morajo države članice upoštevati in spoštovati v svojih zakonodajah, povezanih z varstvom osebnih podatkov. V Sloveniji varstvo osebnih podatkov v zdravstvu obravnavajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o pacientovih pravicah. V članku se bomo osredinili na pregled direktiv Evropske unije, slovenske zakonodaje in dokumentacije s področja varovanja osebnih podatkov v zdravstvu. Pregledali bomo dostopno dokumentacijo o bolnišničnih informacijskih sistemih po Sloveniji. Z analizo de facto stanja v slovenskem zdravstvu želimo ugotoviti, kako dobro se slovensko zdravstvo prilega zakonodaji: na kakšen način so implementirani zakonsko zagotovljeni varnostni mehanizmi, kako so podatki zaščiteni pri prenosu in kako sistemi in osebje varujejo osebne podatke bolnikov.

Biografije avtorja

Luka Hrgarek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

Luka Hrgarek je magister informatike in tehnologij komuniciranja. Diplomiral je leta 2015 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru na študijskem programu Računalništvo in informacijske tehnologije. Leta 2017 je magistriral z magistrsko nalogo Zbiranje podatkov in profiliranje uporabniških naprav s pomočjo spletnih brskalnikov. Zaposlen je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko kot tehniški sodelavec. Njegovo raziskovalno področje vključuje sodobne spletne tehnologije, informacijsko varnost ter medicinske sisteme.

Leon Bošnjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

Leon Bošnjak je asistent in raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Leta 2014 je magistriral s področja informatike in je trenutno doktorski študent na računalništvu in informatiki. Njegova raziskovalna področja obsegajo sistemsko varnost, tekstovna in grafična gesla ter metode dvofaktorskega overjanja.

Tatjana Welzer Družovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

Tatjana Welzer Družovec je redna profesorica in vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Njena glavna raziskovalna področja so konceptualno oblikovanje podatkovnih baz, podatki v podatkovnem skladiščenju in rudarjenju, ponovna uporaba in vzorci, varnost ter izobraževanje na področju informatike in mobilnosti. Svoje raziskovalne ugotovitve objavlja v znanstvenih revijah in knjigah ter na domačih in mednarodnih konferencah.

Aida Kamilašić, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor

Aida Kamišalić je asistentka in raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Doktorirala je leta 2014 na računalništvu in informatiki. Njena raziskovalna področja vključujejo podatkovne tehnologije, modeliranje medicinskih postopkov za kronične bolnike in pridobivanje znanja iz podatkov za medicinske postopke.

Prenosi

Objavljeno

21.03.2018

Kako citirati

[1]
Hrgarek, L., Bošnjak, L., Welzer Družovec, T. in Kamilašić, A. 2018. Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih. Uporabna informatika. 26, 1 (mar. 2018), 7. DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.21.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki