Učinkovitost laboratorijskih vaj v virtualnem laboratoriju

Avtorji

  • Mojca Ciglarič UL FRI

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.171

Ključne besede:

oddaljeno učenje, virtualni laboratorij, uporaba IT v pedagoškem procesu

Povzetek

V obdobju epidemije Covid-19 so se študentje po vsem svetu soočali z daljšimi obdobji odrezanosti od svojih profesorjev, asistentov in kolegov študentov, saj so pedagoške dejavnosti potekale oddaljeno preko spletnih učilnic, virtualnih laboratorijev in telekonferenčnih platform. V okviru enega od predmetov na FRI smo skušali ovrednotiti učinkovitost laboratorijskih vaj v obliki oddaljenega učenja. Študente smo za del vsebine razdelili v dve skupini, ena je imela klasično frontalno poučevanje, druga pa se je učila praktičnih veščin oddaljeno s pomočjo elektronskih navodil. Učinkovitost učenja smo merili s številom točk, ki jih je študent za nalogo iz te vsebine dobil na izpitu. Pokazalo se je, da med skupinama ni bilo statistično značilnih razlik v znanju, kar pomeni, da takšne metode lahko uspešno vključujemo v poučevanje tudi takrat, ko nam tega ne predpisujejo vladne uredbe.

Prenosi

Objavljeno

19.04.2022

Kako citirati

[1]
Ciglarič, M. 2022. Učinkovitost laboratorijskih vaj v virtualnem laboratoriju. Uporabna informatika. 30, 2 (apr. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.171.

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki