Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov

Avtorji

  • Gregor Polančič Univerza v Mariboru
  • Mateja Kocbek Bule Univerza v Mariboru

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.162

Ključne besede:

poslovni procesi, upravljanje poslovnih procesov, rudarjenje procesov

Povzetek

Upravljanje poslovnih procesov je uveljavljena metodologija, katere poglavitni namen je učinkovito izboljšanje organizacijskih procesov z uporabo različnih tehnik in tehnologij, ki v veliki meri temeljijo na modelih procesov. Predpogoj za uspešno upravljanje je zagotavljanje veljavnih modelov, kar pa je v praksi pogosto težko doseči, saj so le ti, pogosto zaradi človeških dejavnikov, nepopolni, nepravilni oziroma neažurni.
Alternativni oziroma komplementarni pristop, ki se v zadnjih letih uveljavlja na področju upravljanja poslovnih procesov, je zato na realnih podatkih temelječe upravljanje procesov, ki jih, predvsem v obliki dnevnikov dogodkov, generirajo poslovne informacijske rešitve. Rudarjenje procesov je sinonim za množico tehnik in tehnologij, ki omogočajo avtomatsko generiranje in vizualizacijo modelov procesov na osnovi dnevnikov dogodkov, z njihovo pomočjo pa je možno procese odkrivati, analizirati, preverjati skladnost izvajanih procesov in odkrivati morebitna odstopanja.
V prispevku bomo predstavili in umestili rudarjenje procesov v življenjski cikel upravljanja poslovnih procesov, na osnovi korakov algoritma Alfa pa bo pojasnjen postopek avtomatskega oblikovanja modela procesa iz podatkov sistemskega dnevnika. Osrednji del prispevka je namenjen predstavitvi zmožnosti sodobnih rešitev za rudarjenje procesov, ki postajajo v sodobnih poslovnih okoljih nepogrešljiv člen poslovne analitike, z njihovo pomočjo pa je možno sprejemati natančne procesne oziroma poslovne odločitve, ki temeljijo na realnih operativnih podatkih.

Prenosi

Objavljeno

04.05.2022

Kako citirati

[1]
Polančič, G. in Kocbek Bule, M. 2022. Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov. Uporabna informatika. 30, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.162.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki