Coding4Girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger

Avtorji

  • Mateja Bevčič Univerza v Ljubljani
  • Jože Rugelj Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.123

Ključne besede:

algoritmično razmišljanje, blokovni vizualni programski jezik, učenje programiranja, učenje s snovanjem iger

Povzetek

Cilj projekta Coding4Girls v programu Erasmus+, ki ga izvajamo s partnerji iz šestih evropskih držav, je zasnova in izdelava inovativnega pristopa k poučevanju računalniškega programiranja v osnovni in srednji šoli. Poseben poudarek je na spodbujanju deklet za učenje programiranja in nadaljevanju njihovega izobraževanja ter njihovemu zaposlovanju na področju računalništva. Številne študije namreč ugotavljajo, da učenci in še posebej dekleta v zadnjih letih osnovne šole izgubijo zanimanje za to področje, čeprav je na trgu dela v vseh evropskih državah veliko pomanjkanje strokovnjakov s tega področja. V članku predstavljamo inovativen pristop za učenje programiranja s snovanjem iger z uporabo blokovnih vizualnih programskih jezikov ter pripravljene učne scenarije, gradiva za učence in učitelje in razvito spletno okolje za učenje z elementi igrifikacije, ki jih lahko učitelji uporabijo pri pouku. Predstavili smo tudi rezultate testiranja razvitih didaktičnih pristopov in učnih gradiv, ki smo ga izvedli skupaj s projektnimi partnerji.

Prenosi

Objavljeno

11.03.2021

Kako citirati

[1]
Bevčič, M. in Rugelj, J. 2021. Coding4Girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger. Uporabna informatika. 29, 1 (mar. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.123.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki