Sodobni izzivi izobraževanja na daljavo v okviru medpredmetnega povezovanja in inovativnih učnih okolij

Avtorji

  • Simona Samida Cerk OŠ Franceta Bevka Ljubjana

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.122

Ključne besede:

informacijsko-komunikacijska tehnologija, inovativno učno okolje, izobraževanje na daljavo, medpredmetni pristop, šola 21. stoletja

Povzetek

Prispevek predstavlja sodobne izzive izobraževanja na daljavo, ki temeljijo na medpredmetnem povezovanju in inovativnih učnih okoljih. V središče postavljamo učenca, ki samostojno razmišlja in raziskuje ter v okviru aktivnih metod znanje povezuje, ga osmišlja in poglablja.

Medpredmetni pristop je pomemben element sodobnih pogledov na vzgojno-izobraževalni proces, saj predstavlja poglobljeno in sistematično načrtovanje učenja, s katerimi povezujemo vsebine, procese in konceptualno znanje. Pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje vsebin, znanj in učnih spretnosti, s katerim vsebino obravnavamo celostno, osvetljeno z različnih vidikov in z različnih predmetnih področij. Še posebej je medpredmetni pristop pomemben pri pouku na daljavo, kjer je potrebno učne vsebine racionalizirati, učence pa motivirati za samostojno in kritično delo.

Inovativna učna okolja podprta z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v skladu s sodobnimi smernicami didaktike, ki omogočajo celostno učenje, individualizacijo in personalizacijo učnega procesa. Pri izobraževanju na daljavo je inovativno okolje tisto, ki se je sposobno odzvati na razvijanje in spreminjanje izobraževalne prakse z nenehnim razvojem in prilagajanjem.

Prenosi

Objavljeno

22.07.2021

Kako citirati

[1]
Samida Cerk, S. 2021. Sodobni izzivi izobraževanja na daljavo v okviru medpredmetnega povezovanja in inovativnih učnih okolij. Uporabna informatika. 29, 2 (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.122.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki