Primerjava hitrosti simetričnih bločnih šifer

  • Marko Kompara Fakulteta za elktrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
  • Tomi Jerenko Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
  • Marko Hölbl
Ključne besede: AES, AES-NI, Camellia, DES, 3DES, Serpent, Twofish, primerjava delovanja, simetrične bločne šifre

Izvleček

Zaupnost podatkov je ena od osnovnih zahtev varovanja podatkov, ki je danes najpogosteje zagotovljena z uporabo simetričnih bločnih šifer. Najpogosteje uporabljena simetrična bločna šifra je AES. Njegova prilagodljivost z različnimi načini delovanja, možnostjo hitre programske in strojne implementacije, ter podpora s strani proizvajalcev opreme omogočajo, da je AES prisoten skoraj povsod, kjer je potrebno šifriranje podatkov. V prispevku je hitrost delovanja AES primerjana s šiframi Camellia, DES, 3DES, Serpent in Twofish. Poleg tega je
v analizo vključena tudi strojna implementacija algoritma AES. Zanima nas, kakšen je dejanski učinek strojne implementacije algoritma na hitrost njegovega delovanja. Rezultati raziskave kažejo, da je AES najhitrejši algoritem med primerjanimi algoritmi. Razlika v hitrosti pa se v strojno pospešenem načinu izboljša za več kot cel red velikosti.

Objavljeno
2020-10-16
Sekcija
Znanstveni prispevki