Analiza rešitev eZdravja v Sloveniji: vidik uporabe

  • Živa Rant Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
  • Dalibor Stanimirović
Ključne besede: eZdravje, eRecept, eNaročanje, Centralni register podatkov o pacientu, Povzetek podatkov o pacientu, portal zVEM

Izvleček

Projekt eZdravje v Sloveniji združuje več različnih informacijskih sistemov in zagotavlja pomembne zdravstvene, ekonomske in administrativne podatke, ki lahko pomembno prispevajo k na podatkih temelječem odločanju v zdravstvu. Prispevek prikazuje trenutno stanje najpomembnejših rešitev eZdravja v Sloveniji: eRecepta, eNaročanja in Centralnega registra podatkov o pacientih. Osredotoča se predvsem na različne vidike njihove uporabe med zdravstvenimi delavci in pacienti. Prispevek predstavlja poglobljeno analizo funkcionalnosti in uporabe rešitev eZdravja. Analiza je bila izvedena na eni strani na podlagi pregleda projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij in po drugi strani na podlagi izkušenj ter strokovnega mnenja strokovnjakov na NIJZ, ki upravljajo z rešitvami eZdravja in dejanskih statističnih podatkov o uporabi iz administratorskega modula rešitev. Raziskava je pokazala velik napredek v zadnjih treh letih in kratkoročni cilji projekta eZdravje so bili skorajda doseženi brez izjeme. Za izkoriščanje potencialov rešitev eZdravja tudi v prihodnje je potrebna sistemska podpora na vseh ravneh in vseh vključenih deležnikov.

Objavljeno
2019-12-20
Sekcija
Znanstveni prispevki