Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu

Avtorji

  • Živa Rant Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
  • Dalibor Stanimirović Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Jure Janet

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.161

Ključne besede:

Centralni register podatkov o pacientu, digitalizacija, eZdravje, zdravstvena informatika, funkcionalnosti, uporaba, portal za paciente zVEM

Povzetek

eZdravje, ki ga od leta 2015 dalje vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je eden ključnih dolgoročnih ciljev digitalizacije javnega sektorja v Sloveniji. Epidemija covid-19 je v močno vplivala tako na razvoj celotne zdravstvene informatike v Sloveniji, kot tudi na razvoj rešitev eZdravja. Posebno velik napredek sta v zadnjih letih doživeli rešitvi Zdravstveni portal za paciente zVEM in Centralni register podatkov o pacientu. Prispevek predstavlja opis in analizo teh dveh rešitev, njune novosti in podatke o njuni uporabi. Z vidika pacienta je razvoj in vzpostavitev zdravstvenega portala za paciente zVEM zagotovo ena izmed večjih pridobitev v zadnjih desetletjih. Portal zVEM je v času epidemije prevzel pomembno vlogo obveščanja in ozaveščanja prebivalstva. Podatki, ki se prikazujejo preko Portala zVEM, se črpajo iz CRPP. Danes je CRPP najkompleksnejši javni informacijski sistem v Sloveniji. Uporaba portala zVEM in CRPP v zadnjih dveh letih eksponentno narašča. Čeprav so rešitve eZdravja v zadnjih letih doživele nesluten razvoj, bo potrebno v prihodnje vložiti še mnogo napora s strani vseh deležnikov ter zagotoviti dodatne človeške in materialne vire, če bomo želeli ohraniti doseženi napredek in mogoče celo pospešiti razvojni trend na področju zdravstvene informatike v Sloveniji.

Prenosi

Objavljeno

04.05.2022

Kako citirati

[1]
Rant, Živa, Stanimirović, D. in Janet, J. 2022. Funkcionalnosti in uporaba portala za paciente zVEM in Centralnega registra podatkov o pacientu. Uporabna informatika. 30, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.161.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki