Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnost

Avtorji

  • Urška Starc Peceny
  • Simon Mokorel ARCTUR
  • Tomi Ilijaš

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.48

Ključne besede:

industrija 4.0, nove tehnologije, trajnostni turizem, turizem 4.0

Povzetek

Glede na napovedi rasti turistične dejavnosti v prihodnosti je nujno, da se v izogib negativnim posledicam turizma na družbeno in naravno okolje zagotavlja trajnostno naravnano rast te dejavnosti. Hkrati mora vsaka destinacija nenehno inovirati, če želi konkurirati drugim destinacijam. Sodelovalna platforma Turizem 4.0 s pomočjo sodobnih tehnologij naslavlja oba problema: s kreiranjem okolja, ki spodbuja nenehno inoviranje v turističnem sektorju v razvoj novih turističnih produktov vključuje svoje uporabnike in vključujoč varovanje zasebnosti omogoča prost dostop do zbranih podatkov. Pri implementaciji tehnoloških rešitev Turizma 4.0 igrajo lokalni prebivalci in lokalna skupnost bistveno vlogo, zato so postavljeni v središče ekosistema turizma prihodnosti.

Prenosi

Objavljeno

05.07.2019

Kako citirati

[1]
Peceny, U.S., Mokorel, S. in Ilijaš, T. 2019. Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnost. Uporabna informatika. 27, 2 (jul. 2019). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.48.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki