Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnost

  • Urška Starc Peceny
  • Simon Mokorel ARCTUR
  • Tomi Ilijaš
Ključne besede: industrija 4.0, nove tehnologije, trajnostni turizem, turizem 4.0

Izvleček

Glede na napovedi rasti turistične dejavnosti v prihodnosti je nujno, da se v izogib negativnim posledicam turizma na družbeno in naravno okolje zagotavlja trajnostno naravnano rast te dejavnosti. Hkrati mora vsaka destinacija nenehno inovirati, če želi konkurirati drugim destinacijam. Sodelovalna platforma Turizem 4.0 s pomočjo sodobnih tehnologij naslavlja oba problema: s kreiranjem okolja, ki spodbuja nenehno inoviranje v turističnem sektorju v razvoj novih turističnih produktov vključuje svoje uporabnike in vključujoč varovanje zasebnosti omogoča prost dostop do zbranih podatkov. Pri implementaciji tehnoloških rešitev Turizma 4.0 igrajo lokalni prebivalci in lokalna skupnost bistveno vlogo, zato so postavljeni v središče ekosistema turizma prihodnosti.

Objavljeno
2019-07-05
Sekcija
Strokovni prispevki