E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege

Avtorji

 • Alenka Baggia Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru
 • Robert Leskovar
 • Branislav Šmitek
 • Saša Mlakar
 • Katja Pesjak
 • Mateja Bahun
 • Manuel Lillo-Crespo
 • Jorge Riquelme Galindo
 • Christine Fitzgerald
 • Liz Kingston
 • Alice Coffey
 • Lucia Cadorin
 • Alvisa Palese
 • Barbara Narduzzi
 • Sara Scarsini
 • Uroš Rajkovič

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.148

Ključne besede:

e-učenje, e-učilnica, interaktivne vsebine, zdravstvena nega, na dokazih podprta nega

Povzetek

Podobno kot na ostalih izobraževalnih področjih se je tudi podiplomski študij zdravstvene nege v zadnjem času delno preselil v spletno okolje. Že pred tem pa se je pojavila ideja o razvoju skupne platforme za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege. E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege bo omogočala lažji dostop do gradiv, ki ni časovno omejen. Z uporabo interaktivnih elementov v e-učilnici pa bomo udeležence izobraževanja še dodatno motivirali. Zaradi razširjenosti in dostopnosti sistema za upravljanje z učnimi vsebinami je bil za razvoj e-učilnice izbran sistem Moodle. Izbrani sistem s svojimi raznolikimi aktivnostmi že v osnovi ponuja širok nabor interaktivnih elementov, z razširitvama BigBlueButton in H5P pa se ta nabor še razširi. Da bi omogočili izvajalcem izobraževanja s področja zdravstvene nege lažje odločanje o primernosti posameznih načinov prikaza učnih vsebin, smo razvili prototip spletne učilnice. Na osnovi informacij o potrebah po izobraževanju smo identificirali ključne teme, za katere bomo v nadaljevanju razvili interaktivno e-učilnico za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege.

Prenosi

Objavljeno

04.05.2022

Kako citirati

[1]
Baggia, A., Leskovar, R., Šmitek, B., Mlakar, S., Pesjak, K., Bahun, M., Lillo-Crespo, M., Riquelme Galindo, J., Fitzgerald, C., Kingston, L., Coffey, A., Cadorin, L., Palese, A., Narduzzi, B., Scarsini, S. in Rajkovič, U. 2022. E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege. Uporabna informatika. 30, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.148.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki