Znanjski delavci in notacija CMMN

  • Mateja Kocbek Bule UM FERI
Ključne besede: znanjski delavci, menedžment primerov, Case Management Model and Notation, CMMN

Izvleček

Primeri (angl. Cases) se uporabljajo na mnogih področjih človeškega delovanja. Najbolj nazorni so primeri iz medicine, kjer je vsak pacient obravnavan kot ločen, celovit primer. Kljub temu so splošni postopki obravnave pacientov v ozadju enaki. Strokovno osebje je tisto, ki se, na podlagi svojega znanja in izkušenj za vsak primer (vsakega pacienta) odloči, kako bo izvedla zdravljenje, ali povedano drugače, kakšna bo nova instanca tega procesa. V tem članku bomo predstavili notacijo CMMN (Case Management Model and Notation), s katero lahko modeliramo procese, ki zahtevajo več fleksibilnosti pri izvedbi. Predstavljeno bo delovanje, in tudi nekateri izzivi, ki se pojavljajo pri uporabi.

Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Strokovni prispevki