Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov

Avtorji

  • Andraž Krašovec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Veljko Pejović

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.178

Ključne besede:

kognitivna obremenjenost, overjanje uporabnikov, vedenjski vzorci

Povzetek

Gesla in biometrični pristopi, na primer prstni odtisi, prevladujejo v svetu overjanja uporabnikov. Zaradi pomislekov glede varnosti, zasebnosti in priročnosti, znanost išče ustrezne nadomestke, vključujoč metode na podlagi vedenjskih vzorcev posameznikov. Kljub temu, da ti pristopi odpravijo večino obstoječih pomanjkljivosti, zaenkrat še niso dovolj natančni za splošno rabo. Glavni razlog za to je dejstvo, da uporabnikovo vedenje ni nespremenljivo. En izmed potencialnih vzrokov sprememb v obnašanju je spremenljiva kognitivna obremenjenost posameznika pri izvajanju različnih nalog. V tem delu na podlagi podatkov devetih prostovoljcev predstavimo raziskavo vpliva kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce z analizo EEG in senzorskih podatkov. S pomočjo algoritma naključnega gozda razlikujemo med štirimi različnimi stopnjami kognitivne obremenjenosti. Dosežemo 89,79% in 76% natančnost na podlagi EEG in senzorskih podatkov, s čimer prikažemo povezavo med podatkovnima zbirkama.

Biografije avtorja

Andraž Krašovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Andraž Krašovec je doktorski študent Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Trenutno je zaposlen kot raziskovalec na Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije. Njegovo delo se osredotoča na področje sistemov overjanja uporabnikov na podlagi vedenjskih vzorcev, zajetih s pomočjo tehnologij interneta stvari.

Veljko Pejović

Veljko Pejović je doktoriral iz računalništva na Univerzi v Kaliforniji, Santa Barbara, ZDA. Po doktoratu je kot raziskovalec delal na Univerzi v Birminghamu, ZK. Od leta 2015 je zaposlen kot docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI), kjer vodi raziskave na temo mobilnega računanja, energetsko-učinkovitega računanja, računalniške varnosti, ter interakcije človek-računalnik. Nagrade, ki jih je dobil vključujejo Orange D4D challenge nagrado za modeliranje poteka epidemij s pomočjo podatkov iz mobilnih omrežij, ter Best paper nomination nagrado na konferenci ACM UbiComp. Več o njegovih raziskavah na http://lrss.fri.uni-lj.si/Veljko/.

Prenosi

Objavljeno

07.11.2022

Kako citirati

[1]
Krašovec, A. in Pejović, V. 2022. Vpliv kognitivne obremenjenosti na vedenjske vzorce posameznikov pri overjanju uporabnikov. Uporabna informatika. 30, 4 (nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.178.

Številka

Rubrike

Kratki znanstveni prispevki