Uporaba informacijskih tehnologij pri svetovalnem in psihoterapevtskem delu s skupinami v času epidemije COVID-19

Avtorji

  • Tadeja Batagelj Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.169

Ključne besede:

epidemija covid-19, skupinska terapija, skupinsko svetovanje, svetovanje na daljavo, vzgoja in izobraževanje

Povzetek

Izbruh epidemije covid-19 je v svetovalni in terapevtski prostor prinesel številne nenadne spremembe. Izvajalci storitev so morali v kratkem času spremeniti način delovanja in iz svetovanja v živo preiti na delo na daljavo, večinoma preko na splet. Zaradi razmer so se pojavile povečane stiske pri uporabnikih storitev, kar je vodilo v povečane potrebe po tovrstnih obravnavah. Pri tem pa je analiza stanja pokazala, da so se izvajalci tovrstne pomoči s spremembami soočali brez jasnih smernic in dokazov o učinkovitosti novih oblik dela. Namen prispevka je osvetliti teoretične ugotovitve raziskav glede skupinskih oblik svetovalnega in terapevtskega dela na daljavo, osvetliti uporabnosti in pomanjkljivosti informacijskih tehnologij, ki tovrstno delo omogočajo ter predstaviti praktične izkušnje in mnenja uporabnikov tovrstnih oblik dela na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Vsi predstavljeni rezultati vodijo do ugotovite, da je skupinsko svetovalno in terapevtsko delo preko videokonferenc kljub nekaterim omejitvam in ob pomanjkanju teoretičnih dokazov o učinkovitosti, v praksi učinkovit in pri uporabnikih dobro sprejet način dela, za katerega bi bilo smiselno, da se v prihodnosti v večji meri uvaja v svetovalno in terapevtsko delo.

Biografija avtorja

Tadeja Batagelj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Tadeja Batagelj je psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Diplomirala in magistrirala je na Oddelku za psihologije Univerze v Ljubljani. Je vedenjsko kognitivna terapevtka pod supervizijo, akreditirana izvajalka programov Neverjetna leta in Cool kids. Svetovalno in terapevtsko dela predvsem z otroki in mladostniki ter njihovimi starši, predava staršem in strokovnim delavcem šol in vrtcev, s strokovnimi prispevki se redno pojavlja na strokovnih konferencah. Pri delu v praksi izbira individualne in skupinske oblike svetovanja in terapije, pri čemer se po potrebi pogosto poslužuje tudi informacijskih tehnologij.

Prenosi

Objavljeno

28.07.2022

Kako citirati

[1]
Batagelj, T. 2022. Uporaba informacijskih tehnologij pri svetovalnem in psihoterapevtskem delu s skupinami v času epidemije COVID-19. Uporabna informatika. (jul. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.169.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki