Izvedbeni model delovanja komunikacijskih kanalov pri praktičnem izobraževanju na višješolskem študiju ob zagotavljanju družbene razdalje

Avtorji

  • Branka Balantič ŠC Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva 55, 4000 Kranj
  • Zvone Balantič Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.167

Ključne besede:

COVID-19, mentor, praktično izobraževanje, študent, višja strokovna šola

Povzetek

Na prehodu iz leta 2019 na 2020 se je začela tedaj še nepredstavljiva odisejada človeštva v boju s pandemijo, povzročeno z virusom COVID-19. Družbene vrednote so se v hipu spremenile, socialni odnosi pa so se sesuli. Ker se tudi izobraževalni sistem močno prepleta z drugimi sistemi, so spremembe vplivale tudi nanj.
Izpostaviti moramo tudi konkretne težave pri vzpostavitvi in tekoči izvedbi obveznega praktičnega izobraževanja (PRI) na višjih strokovnih šolah (VSŠ). VSŠ programi se v Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) nahajajo na ravni 6/1, kjer so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) in trajajo 2 leti. Ključni del doseganja ustreznih strokovno-teoretičnih kompetenc je zelo pomemben del študijskega procesa, ki vključuje PRI v podjetju in zajema 800 ur oziroma traja 20 tednov.
Pri izvedbi PRI, zelo pomembno vlogo odigrajo tudi mentorji iz posameznih podjetij, s katerimi je v sistemu izobraževanja na VSŠ potrebno soodvisno sodelovanje. Vzpostavili smo nov model delovanja komunikacijskih kanalov, kamor smo vključili virtualne obiske organizacij, kjer smo izvedli pogovore z mentorji v podjetjih in s študenti na dejanskih delovnih mestih.

Prenosi

Objavljeno

20.04.2022

Kako citirati

[1]
Balantič, B. in Balantič, Z. 2022. Izvedbeni model delovanja komunikacijskih kanalov pri praktičnem izobraževanju na višješolskem študiju ob zagotavljanju družbene razdalje. Uporabna informatika. 30, 2 (apr. 2022). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.167.

Številka

Rubrike

Strokovni prispevki