Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada

Avtorji

  • Vida Groznik
  • Aleksander Sadikov

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.131

Ključne besede:

blag kognitivni upad, demenca, branje, sledenje očesnih gibov

Povzetek

S staranjem prebivalstva se močno povečuje število bolnikov z demenco, kar predstavlja vedno večji družbeni problem. Poleg samega bolnika z demenco, breme bolezni občutijo tudi njegovi bližnji. Blag kognitivni upad (MCI) je stanje kognitivnega funkcioniranja med tistim, ki ga opazimo pri običajnem staranju in tistim, ki ga zaznamo pri osebah z demenco. Raziskave kažejo, da okvirno 10% do 15% bolnikov z MCI v roku enega leta napreduje v Alzheimerjevo demenco. Obenem obstajajo indici, da je v zgodnji fazi kognitivnega upada razvoj bolezni velikokrat še možno zavreti; posledično je zgodnje odkrivanje kognitivnega upada precejšnjega pomena. Gibanje oči med branjem se je v zadnjih letih izkazalo kot eden izmed obetavnih bioloških označevalcev za zaznavanje kognitivnega upada. V pričujoči raziskavi smo analizirali gibanje oči med branjem pri 115 preiskovancih, ki so bili razdeljeni v štiri skupine glede na stopnjo kognitivnega upada; od povsem zdravih do preiskovancev z demenco. Njihov pogled smo posneli s sistemom za spremljanje očesnih gibov, posnetke pa smo opisali z lastnim naborom atributov. Analiza porazdelitev vrednosti atributov je pokazala, da se te značilno razlikujejo v odvisnosti od stopnje kognitivnega upada.

Prenosi

Objavljeno

15.07.2021 — posodobljeno 22.10.2021

Verzije

Kako citirati

[1]
Groznik, V. in Sadikov, A. 2021. Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada. Uporabna informatika. 29, 3 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.131.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki