Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij

Avtorji

  • Luka Pavlič Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko
  • Luka Četina Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatikoFERI

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.126

Ključne besede:

Android, arhitekturni vzorci, mobilne aplikacije, Android Jetpack, načrtovanje mobilnih aplikacij

Povzetek

Izbira ustrezne arhitekture je pomemben in nujen korak razvoja mobilnih aplikacij za operacijski sistem Android. V članku predstavljamo sistematično primerjavo najbolj priljubljenih arhitekturnih načrtovalskih vzorcev in njihovo vlogo pri načrtovanju mobilnih aplikacij. Pri raziskovanju smo se omejili na osem arhitekturnih vzorcev iz kataloga Jetpack. Ugotoviti smo želeli, v kakšni meri ti vzorci vplivajo na potek in končni izid razvoja mobilnih aplikacij. Z uporabo vsakega izmed obravnavanih vzorcev smo razvili mobilno aplikacijo za operacijski sistem Android. Zanimalo nas je, kako se aplikacije, razvite z uporabo arhitekturnih vzorcev, primerjajo z njihovimi alternativami. Razvili smo osem mobilnih aplikacij, ki izkoriščajo prednosti obravnavanih načrtovalskih vzorcev. V namen primerjave smo razvili osem dodatnih mobilnih aplikacij, pri katerih nismo uporabili ustreznih arhitekturnih vzorcev, temveč smo aplikacijo razvili brez njih. Tako razvite aplikacije smo primerjali po več kriterijih, med katerimi so bili poglavitni zahtevnost razvoja, čas razvoja ter vrednosti programskih metrik. Na podlagi tako pridobljenih podatkov smo argumentirali smiselnost uporabe vzorcev v podanih kontekstih. V članku tako pokažemo, da je razvoj mobilnih aplikacij z uporabo arhitekturnih vzorcev kataloga Jetpack ne samo manj zahteven, ampak je kljub večjemu številu komponent, obseg izvorne kode manjši. Ugotovili smo, da sta, presenetljivo, čas razvoja in notranja kakovost aplikacij kljub uporabi načrtovalskih vzorcev primerljiva z alternativnimi pristopi.

Prenosi

Objavljeno

15.10.2021

Kako citirati

[1]
Pavlič, L. in Četina, L. 2021. Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij. Uporabna informatika. 29, 3 (okt. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.126.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki