Knjižničarje vzpodbujamo, da uvrste to revijo v svoj seznam.  Smiselno je tudi obvestilo, da lahko tak   odprtokodni sistem za objavljanje uporabljajo knjižnice za urejanje lastnih revij njihovega akademskega članstva (glej Open Journal Systems).