Uporaba tropskega polkolobarja za faktorizacijo matrik

  • Amra Omanović Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Polona Oblak
  • Tomaž Curk
Ključne besede: vložitev podatkov, podatkovno rudarjenje, matrična faktorizacija, subtropski polkolobar, tropski polkolobar

Izvleček

Metode matrične faktorizacije uporabljajo za priporočilne sisteme standardno linearno algebro, torej linearne modele. Z zamenjavo operacij in z uvedbo tropskega polkolobarja lahko dodamo metodam komponento nelinearnosti. V članku pregledamo algoritme, ki za faktorizacijo matrike uporabljajo tropski polkolobar, in podamo njihove prednosti in omejitve. Pokažemo, da tropska matrična faktorizacija daje boljše rezultate kot nenegativna matrična faktorizacija na sintetičnih podatkih, ustvarjenih z množenjem matrik v tropskem polkolobarju.

Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Kratki znanstveni prispevki