Izboljšanje ozaveščenosti na področju informacijske varnosti z uporabo metod igrifikacije

  • Alenka Brezavšček UM FOV
  • Maja Minič
Ključne besede: igrifikacija, informacijska varnost, kibernetska varnost, ozaveščanje, uporabnik

Izvleček

V prispevku obravnavamo uporabo metod igrifikacije (tudi poigritev) za potrebe izobraževanja. Na kratko smo opisali elemente igrifikacije, predstavili ključne značilnosti teh metod ter zaznane pozitivne učinke na samo učinkovitost izobraževanja. Na podlagi izsledkov iz literature ter izkušenj iz prakse smo prikazali možnosti in načine uporabe teh metod pri ozaveščanju uporabnikov na področju informacijske (kibernetske) varnosti. Tako izkušnje iz literature kakor tudi empirične izkušnje dokazujejo, da je uporaba igrifikacije pri informacijsko varnostnem ozaveščanju povezana s pozitivno uporabniško izkušnjo, naklonjenostjo, kakor tudi z dejanskim dvigom ozaveščenosti.

Objavljeno
2020-08-18
Sekcija
Strokovni prispevki