Aktualne dejavnosti, primerne za uporabo veriženja podatkovnih blokov

  • Bor Krizmanič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Aleš Groznik
Ključne besede: dokaz o deležu, dokaz o delu, kriptovalute, tehnologija razpršene evidence, tehnologija veriženja podatkovnih blokov

Izvleček

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov (angl. Blockchain) se v zadnjih letih omenja v povezavi z uporabo v najrazličnejših panogah in za zelo raznolike načine uporabe. Težko je presoditi, katera področja so resnično najbolj primerna za uporabo te tehnologije. V članku smo obdelali osnovne lastnosti, prednosti in slabosti tehnologije veriženja podatkovnih blokov in predstavili štiri, po naši oceni najprimernejša področja dejavnosti za uporabo te tehnologije. Potencial za uporabo te tehnologije smo po posameznih področjih ocenjevali na podlagi pregleda pravnega, tehnološkega in sociološkega vidika morebitne implementacije ter idej in primerov uporabe. Po našem mnenju so za uporabo najperspektivnejša področja: finančne in zavarovalniške dejavnosti, dejavnost prometa in skladiščenja, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter kot zadnje, informacijske in komunikacijske dejavnosti.

Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Strokovni prispevki