Napovedovanje umorov v seriji Igra prestolov z uporabo analize omrežij

Avtorji

  • Jaka Stavanja Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Matej Klemen Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Lovro Šubelj

DOI:

https://doi.org/10.31449/upinf.79

Ključne besede:

ekstrakcija značilk, Igra prestolov, napovedovanje povezav, analiza omrežij

Povzetek

Serija Igra prestolov ima veliko oboževalcev prav zaradi dramaticˇnih smrtih pomembnih likov.  V našem delu želimo na podlagi podatkov o preteklih umorih in ubojih v seriji ter dodatnih metapodatkih o likih napovedati kdo ubije koga.  Iz podatkov o umorih vseriji zgradimo omrežje, kjer vozlišcˇa predstavljajo like v seriji, usmerjene povezave pa predstavljajo umore.  Na zgrajenem omrežjupreizkusimo razlicˇne metode za napovedovanje povezav in preverimo njihovo uspešnost. Poleg tega iz družbenega omrežja likovpridobimo dodatne znacˇilke in jih uporabimo za napovedovanje umorov s tehnikami podatkovnega rudarjenja. Ugotovimo, da zaradi majhne velikosti podatkovne množice in nestrukturiranosti umorov, z osnovnimi metodami napovedovanja povezav umorov nemoremo napovedati. Dodajanje novih znacˇilk in uporaba tehnik podatkovnega rudarjenja izboljša dosežene rezultate. Pokažemo, daobstaja nacˇin, ki na zgrajenem omrežju umorov doseže najboljše rezultate, vendar ni prakticˇno uporaben.  Ta nacˇin doseže najboljšo površino pod ROC krivuljo, t.j. 0.875.

Objavljeno

18.08.2020

Kako citirati

[1]
Stavanja, J., Klemen, M. in Šubelj, L. 2020. Napovedovanje umorov v seriji Igra prestolov z uporabo analize omrežij. Uporabna informatika. 28, 2 (avg. 2020). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.79.

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki