Nizkodimenzionalni model tonskega prostora

  • Bojan Klemenc UL, FRI
  • Franc Solina Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ključne besede: zaznavanje glasbe, tonski prostor, zmanjševanje števila dimenzij, vizualizacija

Izvleček

Podrobnosti človeškega zaznavanja tonov oziroma glasbe kot celote, so še vedno odprto raziskovalno področje. Osredotočamo se na nizkodimenzionalne geometrijske modele, ki pomagajo človeku razumeti slušni prostor. Večini obstoječih modelov manjka intuitivna preslikava, ki ohranja zaznavne razdalje med tonskim prostorom, prostorom akordov in tonalitet. Zato predlagamo nov dopolnjen model preslikovanja tonov in tonalitet v vizualni prostor, ki v primerjavi z obstoječimi modeli boljše modelira zaznavne razdalje. Predlagani model je kvocientni prostor, ki smo ga izpeljali s pomočjo zmanjševanja števila dimenzij izvornih podatkov psihoakustičnih poskusov. Model ohranja zajeto varianco najboljših primerljivih modelov, pri čemer omogoča lažjo interpretacijo od obstoječih modelov.

Objavljeno
2019-12-20
Sekcija
Kratki znanstveni prispevki