Ali so slovenska podjetja pripravljena na digitalizacijo poslovanja

  • Andrej Kovačič Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Ključne besede: digitalizacija, podjetja, poslovni procesi

Izvleček

Projekti celovite prenove (digitalizacije) poslovanja se pri nas predvsem usmerjajo v prenovo in informatizacijo poslovnih procesov s stališča možnosti informacijske tehnologije. Osredotočeni so na vprašanja in cilje dviga učinkovitosti, zanemarjajo pa, zaradi odsotnosti predhodne obravnave strateške ravni, vprašanja in cilje, ki so povezani z uspešnostjo poslovanja organizacije. Namen prispevka je predstaviti digitalno preobrazbo in nakazati možne poti njene uveljavitve. Pri tem gre za strateški pristop k preobrazbi poslovne doktrine in posledični prenovi poslovanja. V zaključku skušamo oceniti pripravljenost obstoječih slovenskih podjetij na digitalno preobrazbo.

Objavljeno
2019-04-12
Sekcija
Strokovni prispevki