Analiza orodij za podporo optimizacij procesov

  • Tamara Čuček
  • Boštjan Šumak
  • Maja Pušnik UM FERI
Ključne besede: BPMN, poslovni proces, prenova procesov, simulacija, optimizacija poslovnih procesov, orodja za podporo optimizacije, orodja za modeliranje poslovnih procesov

Izvleček

Področje optimizacije poslovnih procesov je pomembna a slabo podprta domena v slovenskih podjetjih, zato smo v prispevku naslovili to področje ter se osredotočili na analizo in predstavitev orodij, ki nudijo podporo optimizaciji procesov. Cilj prispevka je analizirati in predstaviti različna orodja, ki uporabnikom nudijo podporo pri razumevanju in preoblikovanju procesov. Ugotoviti smo želeli, katero izmed orodij nudi najboljšo podporo ter katere so ključne razlike med orodji. Dodatno smo želeli raziskati poznavanje analiziranih orodij in njihovo uporabo na oddelkih informatike v slovenskih podjetjih. Rezultati raziskav so pokazali, da se orodja med seboj razlikujejo glede na možnosti, ki jih ponujajo, ter notacije, ki jih podpirajo. Rezultati prav tako nakazujejo, da je poznavanje in uporaba orodij za optimizacijo poslovnih procesov v slovenskih podjetjih pomanjkljiva ter da slovenska podjetja poslovne procese redko sistematično optimizirajo.

Objavljeno
2019-09-27
Sekcija
Znanstveni prispevki