Razvoj računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, s poudarkom na pomenu RRC in RCU

  • Janez Grad
Ključne besede: razvoj računalništva, zgodovina

Izvleček

V proces računalništva in informatike sem bil vklju- čen od 1960 dalje, ko sem se zaposlil na Nuklearnem institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani, torej od samega začetka uporabe računalnikov v slovenskem gospodarstvu ter raziskovalni in pedagoški sferi, s poudarkom na Univerzi v Ljubljani, v nadaljevanju Univerza, in Nuklearnem institutu Jožef Stefan, v nadaljevanju NIJS in kasneje IJS. Tako v nadaljevanju podajam informacije, za katere menim, da so potrebne za uravnotežen prikaz razvoja računalništva in informatike v Sloveniji.

Objavljeno
2018-10-15
Sekcija
Pogled v zgodovino