Učinki izumrtja vrst na stabilnost ekosistema

Avtorji

  • Jaka Šircelj
  • Romi Koželj
  • Lovro Šubelj

Ključne besede:

pomembnost vrst, omrežje plenilec-plen, stabilnost ekosistemov, populacijska dinamika

Povzetek

Omrežje plenilec-plen opisuje prehranjevalne odnose med vrstami v ekosistemu in omogoča modeliranje dinamike med vrstami. V članku skušamo z uporabo obstoječih podatkov najti pomembne vrste v tovrstnem omrežju. Uvedemo mero, ki definira pomembnost posamezne vrste in opisuje, kako močno bi izumrtje posamezne vrste vplivalo na njeno okolico. Njeno vrednost dobimo z opazovanjem dinamičnega odziva po odstranitvi vrste in s spremljanjem števila izumrlih vrst, ki ga taka odstranitev povzroči. S takšno mero lahko dobimo tudi oceno o strukturi tropskih nivojev v ekosistemu. Dobljeno mero, ki služi kot osnova primerjamo z ostalimi merami središčnosti v upanju, da najdemo dobro in poceni alternativo.

Objavljeno

2018-10-15

Kako citirati

Šircelj, J., Koželj, R., & Šubelj, L. (2018). Učinki izumrtja vrst na stabilnost ekosistema. porabna nformatika, 26(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/36

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki