Community detection in Slovene public spending

  • Vitjan Zavrtanik Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Lovro Šubelj
Ključne besede: poraba javnih sredstev, detekcija skupnosti, analiza omrežij, poraba javnih sredstev, detekcija skupnosti, analiza omrežij

Izvleček

Sistem porabe javnega denarja je kompliciran predvsem zaradi potrebe po primernem razporejanju med številne državne institucije, ki sredstva porabljajo za blago in storitve potrebne za njihovo delovanje. Zaradi ogromnega števila transakcij je sistem težko nadzorovati in čeprav obstajajo mehanizmi za nadzorovanje porabe kot so javni razpisi, obstaja možnost manipulacije postopka izvajanja razpisa s strani podjetij v privatni lasti, ki se na razpis prijavljajo, ali pa s strani javnih uslužbencev, ki razpis prijavijo. Naša hipoteza je, da v takem obnašanju obstajajo vzorci, ki bi jih lahko razbrali z detekcijo skupnosti v omrežju transakcij javnih sredstev.

Objavljeno
2018-10-15
Sekcija
Znanstveni prispevki