Community detection in Slovene public spending

Avtorji

  • Vitjan Zavrtanik Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  • Lovro Šubelj

Ključne besede:

poraba javnih sredstev, detekcija skupnosti, analiza omrežij, poraba javnih sredstev, detekcija skupnosti, analiza omrežij

Povzetek

Sistem porabe javnega denarja je kompliciran predvsem zaradi potrebe po primernem razporejanju med številne državne institucije, ki sredstva porabljajo za blago in storitve potrebne za njihovo delovanje. Zaradi ogromnega števila transakcij je sistem težko nadzorovati in čeprav obstajajo mehanizmi za nadzorovanje porabe kot so javni razpisi, obstaja možnost manipulacije postopka izvajanja razpisa s strani podjetij v privatni lasti, ki se na razpis prijavljajo, ali pa s strani javnih uslužbencev, ki razpis prijavijo. Naša hipoteza je, da v takem obnašanju obstajajo vzorci, ki bi jih lahko razbrali z detekcijo skupnosti v omrežju transakcij javnih sredstev.

Objavljeno

2018-10-15

Kako citirati

Zavrtanik, V., & Šubelj, L. (2018). Community detection in Slovene public spending. porabna nformatika, 26(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/35

Številka

Rubrike

Znanstveni prispevki