Odziv na strokovni prispevek Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih

  • Lucija Tepej Jočić

Izvleček

V reviji Uporabna informatika, letnik 2018, številka 1 – je bil objavljen strokovni prispevek Zaonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v sloven- skih zdravstveno-informacijskih sistemih. Ker me- nim, da je prispevek pomanjkljiv v delu, ki se nanaša na sistem eZdravja, želim avtorje in bralce seznaniti z nekaterimi pomembnimi dejstvi, ki se nanašajo na zakonske podlage, vsebino in varovanje osebnih po- datkov.

Objavljeno
2018-07-13
Sekcija
Odzivi bralcev